Emile Zola, Het Meesterwerk
Oevers, 2020

Inhoud
Het meesterwerk is het tragische verhaal van een groep kunstenaars en hun strijd met de academische school. Hoofdpersonage is Claude Lantier, waarin Zola kenmerken van Manet, Monet, maar vooral van zijn jeugdvriend Cézanne projecteert. Claude Lantier is een ambitieuze en getalenteerde jonge kunstenaar uit de Provence die naar Parijs komt om de kunstwereld te veroveren. Terwijl zijn jeugdvriend Pierre Sandoz (het alter ego van Zola) uitgroeit tot een succesvol romanschrijver, wordt de originaliteit van Claude bespot op de Salon en werpt hij zich geleidelijk in een gedoemde obsessie voor één groot schilderij. Het leven – in de vorm van zijn model en vrouw Christine en hun zoontje Jacques – wordt opgeofferd voor de kunst. Bron …

Meer informatie over de Salon en de Salon des Refusés …

Auteur
Émile Zola (1840 – 1902) is een van de grootste schrijvers die Frankrijk heeft gekend. Hij is vooral bekend geworden met zijn twintigdelige romancyclus over de Rougon-Macquart, waarin hij de ‘Natuurlijke en sociale geschiedenis van een familie in het Tweede Keizerrijk’ beschrijft. Het meesterwerk is het veertiende deel van deze cyclus.
Vermaard werd hij met zijn pamflet J’accuse, waarin hij het opnam voor de joodse officier Alfred Dreyfuss, die ten onrechte van spionage werd beschuldigd.

Zola wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van het naturalisme .. Romans in deze stroming zijn gebaseerd op wetenschappelijke principes. De romancyclus Les Rougon-Macquart (1871-93) is een gedetailleerd verslag van het verval van een familie onder invloed van erfelijke factoren (dronkenschap en geestelijke instabiliteit) en de omgeving : twee principes die een belangrijke plaats innemen in het naturalistische denken.

Recencies
Het meesterwerk is lovend ontvangen! Een greep uit de vele recensies:

– Een meesterlijke mislukking.
‘Het meesterwerk, een boek dat gaat over de mislukte vervaardiging van een meesterwerk, maar dat wel zelf een echt meesterwerk is.’ – Ger Leppers in Trouw.

– Émile Zola, De zoektocht naar het ultieme meesterwerk
‘Het is genieten geblazen van Zola’s liefdevolle, gedetailleerde beschrijvingen van Parijs maar ook van de lyrische dialogen, de complexe karakterschetsen en de satirische kijk op het mondaine kunstenaarsmilieu. Het meesterwerk is een beklijvende duik in de geest van de kunstenaar – schrijver èn schilder – waardoor we zien hoe kunst ontstaat, hoe een werk tot leven komt en hoe een artiest zichzelf en zijn samenleving een spiegel voorhoudt. Maar ook hoe emoties en ervaringen vaak enkel geuit (kunnen) worden via kunst. Zo leidt de onmogelijk te verwerken tragische dood van het kind dat moest wijken voor zijn vaders artistieke werk tot “een meesterwerk van helderheid en kracht, maar ook van een onmetelijke triestheid, het einde van alles, het leven dat uitdoofde met de dood van dit kind.’ – Ivo De Kock op De Wereld Morgen

‘…schitterende vertaling…’ – Elisabeth Francet

‘Dit tragische liefdesverhaal vormt een meedogenloze schets van het toenmalige kunstenaarsmilieu.’ – Bart Van Loo

‘Zola schildert als het ware met woorden. Zijn bevlogen tableaus van Parijs zijn evenzoveel impressionistische schilderijen. De worsteling van het miskende genie wordt meesterlijk in beeld gebracht.’ – Marijke Arijs in de Standaard der Letteren     ‘… dus pak dit boek bij de lurven, duik in een rustig hoekje, laat je meevoeren naar het Parijs aan het einde van de negentiende eeuw en geniet van dit fenomenale meesterwerk.’ – Truusje Truffel (Marion Nooij) op de Leesclub van alles